post

Ranking TennisMalaysia Junior Tour – 01/06/2020

BOYS

Boys Singles 8 & Under

Boys Singles 10 & Under

Boys Singles 12 & Under

Boys Singles 14 & Under

Boys Singles 16 & Under

Boys Doubles 10 & Under

Boys Doubles 12 & Under

Boys Doubles 14 & Under

Boys Doubles 16 & Under

GIRLS

Girls Singles 8 & Under

Girls Singles 10 & Under

Girls Singles 12 & Under

Girls Singles 14 & Under

Girls Singles 16 & Under

Girls Doubles 10 & Under

Girls Doubles 12 & Under

Girls Doubles 14 & Under

Girls Doubles 16 & Under

TennisMalaysia Junior Tour Ranking As At 30/09/2019

Doubles Ranking 2019 (Boys 10&U)

Doubles Ranking 2019 (Boys 12&U)

Doubles Ranking 2019 (Boys 14&U)

Doubles Ranking 2019 (Boys 16&U)

Doubles Ranking 2019 (Girls 10&U)

Doubles Ranking 2019 (Girls 12&U)

Doubles Ranking 2019 (Girls 14&U)

Doubles Ranking 2019 (Girls 16&U)

Singles Ranking 2019 (Boys 10&U)

Singles Ranking 2019 (Boys 12&U)

Singles Ranking 2019 (Boys 14&U)

Singles Ranking 2019 (Boys 16&U)

Boys 8 & Under MiniTennis

Girls 8 & Under MiniTennis

Singles Ranking 2019 (Girls 10&U)

Singles Ranking 2019 (Girls 12&U)

Singles Ranking 2019 (Girls 14&U)

Singles Ranking 2019 (Girls 16&U)

 

TennisMalaysia Junior Tour Ranking As At 15/07/2019

Boys Under 8 TMJR Singles 

Boys Under 10 TMJR Singles               Boys Under 10 TMJR Doubles          

Boys Under 12 TMJR Singles.              Boys Under 12 TMJR Doubles

Boys Under 14 TMJR Singles              Boys Under 14 TMJR Doubles

Boys Under 16 TMJR Singles.              Boys Under 16 TMJR Doubles

Girls Under 8 TMJR Singles

Girls Under 10 TMJR Singles               Girls Under 10 TMJR Doubles

Girls Under 12 TMJR Singles.              Girls Under 12 TMJR Doubles

Girls Under 14 TMJR  Singles                Girls Under 14 TMJR Doubles

Girls Under 16 TMJR Singles.              Girls Under 16 TMJR Doubles

 

TennisMalaysia Junior Tour Ranking As At 15/05/2019

BOYS SINGLES

BOYS 8 & UNDER

BOYS 10 & UNDER SINGLES

BOYS 12 & UNDER SINGLES

BOYS 14 & UNDER SINGLES

BOYS 16 & UNDER SINGLES 

GIRLS SINGLES

GIRLS 8 & UNDER

GIRLS 10 & UNDER SINGLES

GIRLS 12 & UNDER SINGLES

GIRLS 14 & UNDER SINGLES

GIRLS 16 & UNDER SINGLES

BOYS DOUBLES

 BOYS 10 & UNDER DOUBLES

 BOYS 12 & UNDER DOUBLES

 BOYS 14 & UNDER DOUBLES

 BOYS 16 & UNDER DOUBLES

GIRLS DOUBLES

 GIRLS 10 & UNDER DOUBLES

 GIRLS 12 & UNDER DOUBLES

 GIRLS 14 & UNDER DOUBLES

 GIRLS 16 & UNDER DOUBLES